Športna diagnostika | Medoss.si

Športna diagnostika, meritve, testiranja in svetovanja
Meritve telesne ter gibalne pripravljenosti, preventiva pred poškodbami, nadzor okrevanja po poškodbah

V sklopu te dejavnosti opravljamo meritve telesne in gibalne pripravljenosti, kot so meritve telesne sestave, mišične moči, mišične eksplozivnosti in ravnovesja.

Gre za meritve in teste, ki jih poznajo predvsem vrhunski športniki, želimo pa, da bi bili dostopni vsem aktivnim ljudem ter kategoriziranim in rekreativnim športnikom za spremljanje telesne pripravljenosti.

V povezavi s testi nudimo tudi interpretacijo rezultatov z vidika športnega trenerja in kineziologa. Trenersko in kineziološko svetovanje vključuje pripravo vadbenega načrta za splošno telesno pripravo ali pripravo na športno tekmovanje.

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko ocenimo verjetnost za nastanek poškodb gibalnega sistema. Meritve uporabljamo tudi v procesu okrevanja po poškodbah in operativnih posegih za spremljanje napredka. Rezultati omogočajo tudi natančnejšo oceno zmožnosti vrnitve v prvotne fizične in športne aktivnosti po poškodbi.

Naročite se

InBody Segmentno merjenje telesne sestave

Za merjenje telesne sestave uporabljamo napravo Inbody 770. Z meritvijo pridobimo podatke o telesni teži, količini puste in maščobne mase, mineralni/kostni gostoti, količini tekočine v telesu in drugih lastnostih telesa. Prav tako nam nudi podatke o sestavi določenih telesnih segmentov, torej rok, nog in trupa. Rezultati meritev omogočajo vpogled v stanje posameznika v povezavi z določenimi kliničnimi stanji in telesno pripravljenostjo.

Inbody je ena izmed najboljših metod za merjenje telesne sestave. Za merjenje naprava uporablja BIA metodo. Gre za bioelektrično impedanco, pri kateri Inbody skozi telo pošlje nizke, varne električne tokove, ki merijo upornost tkiv.

Gre za izjemno natančno in hkrati enostavno metodo merjenja. Omogoča tudi segmentno obdelavo telesa in s tem oceno začetnega stanja pred in po operativnim posegu, s pomočjo podatkov pa lahko opazujemo napredek, si zastavimo osebne ali zdravstvene cilje in ustrezno določimo program telesne aktivnosti.

Ob izvedbi meritve vsak merjenec prejme osebni list z njegovimi podatki, hkrati pa mu merilec te podatke interpretira in ga na podlagi pridobljenih rezultatov ustrezno usmeri.

InBody meritve | Medoss.si Aparatura InBody 770 je trenutno najnovejša in najnatančnejša, v našem centru pa je edina tovrstna naprava v regiji.

Mertive mišične jakosti

Izokinetično testiranje | Medoss.si

Mišična jakost je eden izmed sestavnih delov varnega in učinkovitega gibanja. Je pomemben parameter za ocenjevanje stanja pred, med in po poškodbi. Prav tako lahko na podlagi mišične jakosti opazujemo napredek v trenažnem procesu. Primanjkljaji v mišični jakosti so pomemben dejavnik tveganja za nastanek poškodbe. Lahko gre za prekomerno razliko v jakosti med levo in desno stranjo telesa ali za neravnovesje med nasprotnimi si gibi (npr. zmogljivost mišic, ki v sklepu opravljajo nasproten gib ali največji obseg giba v sklepu v nasprotni smeri). Neravnovesja se nato lahko odražajo v neželenih obremenitvah med kompleksnimi več-sklepnimi gibanji kot so skoki, tek, hoja, doskok, ipd.

Namen izvedenih meritev je preveriti prisotnost telesnih asimetrij in možnih primanjkljajev v mišični jakosti. Pridobimo podatke o največji mišični jakosti in eksplozivni mišični jakosti.

Na podlagi rezultatov prepoznamo prekomerna odstopanja od želenih vrednosti in na podlagi le teh ustrezno ukrepamo. Z namenom izboljšanja tako tekmovalne in gibalne učinkovitosti kot tudi zmanjšanja možnosti za nastanek poškodbe je prekomerna odstopanja pametno odpraviti z usmerjenim treningom ali drugimi ukrepi.

V našem centru nudimo meritve mišične jakosti kolenskega in kolčnega sklepa ter meritev mišične jakosti trupa.

Meritve moči in ravnotežja

Izokinetično testiranje | Medoss.si

Meritve moči in ravnotežja izvajamo na tenziometrični plošči, ki je naprava, ki meri silo reakcije podlage v treh dimenzijah. Na plošči izvajamo teste vertikalnih skokov, oceno osnovnega ravnotežja in (a)simetrije med obremenjevanjem nog med tipičnimi položaji (pokončna stoja ter zmeren in globok počep).

S testi pridobimo informacije o hitri in odrivni moči posameznika, o vključevanju in zmogljivosti mišic, ki sodelujejo pri odrivu, o sposobnosti ohranjanja in vzpostavljanja ravnotežja ter (a)simetrijah posameznika pri določenih gibanjih.

Gre za odlično metodo, ki nam nudi vpogled v športnikovo telesno pripravljenost, njegov napredek, njegove pomanjkljivosti in prednosti. Na podlagi le teh lahko pozitivno vplivamo na njegove sposobnosti in rezultat. Uporabljamo jo tudi za ocenjevanje stanja pred, med in po poškodbi zato njena uporabnost ni namenjena zgolj in samo vrhunskim športnikom, ampak tudi splošni populaciji.

UICookies_popup_text
UICookies_more_about_cookies